การติดตั้งแบตเตอรี่แบบชาร์จได้

การติดตั้งแบตเตอรี่ ให้ใช้นิ้วโป้งกดตรงแถบพลาสติกด้านข้างเพื่อเอาฝาออก แล้วใส่แบตเตอรี่ให้เข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่ ให้เสียบสายชาร์จด้านหนึ่งในที่เสียบสายชาร์จที่อยู่ใต้พอร์ต 1-4 ส่วนอีกด้านให้เสียบกับปลั๊กไฟ

  • ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นเมื่อต่อแบตเตอรี่กับที่ชาร์จ
  • ไฟสีแดงจะสว่างระหว่างชาร์จ และจะดับลงเมื่อชาร์จเสร็จแล้ว
  • การชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
  • สามารถใช้งาน NXT ระหว่างชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น
  • แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จได้ 500 ครั้ง

การใช้ถ่านไฟฉายขนาด AA

ให้ใส่ถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 6 ก้อน ลงไปในช่องใส่ถ่านแล้วปิดด้วยฝาปิด

กรณีแบตเตอรี่อ่อน

เมื่อแบตเตอรี่อ่อน จะมีข้อความแสดงบนจอ NXT ว่า Low Battery

เราสามารถประหยัดพลังงาน NXT ได้โดยการตั้งเวลาปิดเครื่อง โดยไปที่เมนู Settings / Sleep แล้วเลือกเวลาที่ต้องการให้ NXT ปิดเครื่อง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

  • อย่าใช้แบตเตอรี่คนละชนิดบน NXT
  • หากจะไม่ได้ใช้ NXT เป็นเวลานาน ให้นำแบตเตอรี่ออกจาก NXT ก่อน
  • หากแบตเตอรี่หมด ให้เอาออกจาก NXT โดยทันที
  • การชาร์จแบตเตอรี่ควรทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่
  • อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้