เมนูต่างๆ ในเมนูหลักของ NXT

เมื่อเราเปิด NXT เราจะพบกับเมนูหลัก ประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ

  • Settings: เมนูนี้ สามารถตั้งค่าต่างๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ เช่น การปรับความดังของลำโพง Loudspeaker, หรือตั้งเวลาปิด NXT เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ และมีเมนูให้ลบโปรแกรมทั้งหมดที่เราเคยดาวน์โหลดใส่หุ่นยนต์ NXT
  • Try Me: เมนูนี้ จะมีโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ที่มีอยู่ในหุ่น NXT ไว้สำหรับให้เราทดลองเบื้องต้น
  • My Files: เมนูนี้ จะเป็นที่เก็บโปรแกรมทั้งหมดที่เรา้เขียนด้วยโปรแกรมควบคุมเช่น NXT-G
  • NXT Program: เมนูนี้ สามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆ บน NXT โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
  • View: เมนูนี้ สามารถตรวจสอบค่าและทดสอบเซ็นเซอร์ต่างๆ บน NXT
  • Bluetooth: เมนูนี้ สามารถตั้งค่าของ Bluetooth และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือหุ่นยนต์ NXT ตัวอื่นๆ