การติดตั้งโปรแกรม NXT

ในชุดหุ่นยนต์ NXT Mindstorms Education เราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ตามคำสั่งต่าง ๆ ได้ ในบทเรียนนี้เราจะใช้โปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education NXT เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า NXT-G ซึ่งชุดมาตรฐานจะมีโปรแกรมมาให้ เราสามารถติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฎิบัติการทั้ง windows หรือ Macintosh ได้

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ Autorun เพื่อเปิดโปรแกรมติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรม NXT

เลือกภาษาอังกฤษโดยคลิกที่ปุ่ม English

การติดตั้งโปรแกรม NXT

รอให้โปรแกรมติดตั้งโหลดเสร็จ

การติดตั้งโปรแกรม NXT

กดที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

การติดตั้งโปรแกรม NXT

ยอมรับข้อตกลง แล้วกดที่ I accept the License Agreement(s) แล้วกดปุ่ม Next

การติดตั้งโปรแกรม NXT

กดปุ่ม Next เพื่อเริ่มการติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรม NXT

โปรแกรมจะทำการติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์
ให้รอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรแกรมติดตั้งจะพาไปยังหน้าถัดไป

การติดตั้งโปรแกรม NXT

การติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Finish เพื่อปิดโปรแกรมติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรม NXT

การเปิดโปรแกรมสามารถทำได้สองวิธี คือ

  1. เปิดจาก Start Menu โดยคลิกที่ปุ่ม Start => All Programs => LEGO MINDSTORMS Edu NXT => LEGO MINDSTORMS Edu NXT
  2. เปิดจาก Desktop โดยคลิกสองครั้งที่ไอค่อน MINDSTORMS Edu NXT