รู้จักกับบล๊อกพื้นฐานชนิดต่างๆ

ส่วนที่เราใช้เขียนคำสั่ง ให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่ตามที่เราต้อง คำสั่งนั้นจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า บล๊อก(ฺBlock) ซึ่งเราจะนำเรียงต่อกัน บล๊อกแต่ละตัวจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป ตามที่เรากำหนดค่า บล๊อกพื้นฐาน จะมีดังนี้

 • move Move Block ใช้สำหรับหมุนมอเตอร์ ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง เป็นเส้นตรงหรือเลี้ยวได้
 • record-play Record/Play Block ใช้สำหรับในการบันทึกการเคลื่อนไหวต่างๆ ของหุ่นยนต์ แล้วเล่นซ้ำ ในโหมดบันทึกเราสามารถจับหุ่นยนต์เคลื่อนที่แล้วบันทึกไว้ พอเล่นซ้ำหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เหมือนกับที่เราได้บันทึกไว้
 • sound Sound Block ทำให้หุ่นยนต์ส่งเสียงต่างๆ ออกจากลำโพง Loudspeaker สามารถเลือกเสียงที่จะเล่นได้ หรือสามารถให้หุ่นยนต์ส่งเสียงเป็นโทนก็ได้
 • display Display Block ทำให้หุ่นยนต์แสดงผลรูปภาพ หรือข้อความบนหน้าจอ หรือลบภาพบนหน้าจอทิ้งได้ด้วย
 • wait-for-time Wait for Time Block ทำให้หุ่นยนต์รอเป็นเวลาหนึ่ง ก่อนทำงานบล๊อกถัดไป
 • wait-for-touch Wait for Touch Block ทำให้หุ่นยนต์รอการกดปุ่ม ก่อนทำงานบล๊อกถัดไป
 • wait-for-light Wait for Light Block ทำให้หุ่นยนต์รอจนแสงสว่างขึ้น หรือมืดลง ก่อนทำงานบล๊อกถัดไป
 • wait-for-sound Wait for Sound Block ทำให้หุ่นยนต์รอจนมีเสียงดังเกิดขึ้น ก่อนทำงานบล๊อกถัดไป
 • wait-for-distance Wait for Distance Block ทำให้หุ่นยนต์รอจนมีวัตถุอยู่หน้าเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะทาง ก่อนทำงานบล๊อกถัดไป
 • loop Loop Block ทำให้หุ่นยนต์ทำงานต่างๆ ซ้ำไปเรื่อยๆ โดยสามารถตั้งได้ว่าจะให้ซ้ำในรูปแบบไหน
  • ทำซ้ำไปเรื่อยๆ
  • ทำซ้ำเป็นระยะเวลาหนึ่ง
  • ทำซ้ำจนเซ็นเซอร์ตรวจจับการกด / แสง / เสียง / ระยะทางได้
 • switch Switch Block ทำให้หุ่นยนต์เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับค่าของเซ็นเซอร์