Interactive Servo Motor

Interactive Servo Motor ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้

นอกจากนี้ ยังมีเซ็นเซอร์วัดการหมุนของมอเตอร์ในตัว ทำให้ หุ่นยนต์ NXT สามารถควบคุมการหมุนได้อย่างแม่นยำ เซ็นเซอร์วัดการหมุนของมอเตอร์สามารถวัดการหมุนของมันได้เป็นองศา หรือนับเป็นรอบก็ได้ โดยที่การหมุน 1 รอบเท่ากับ 360 องศา

การนำไปใช้งาน

เราสามารถใช้ Interactive Servo Motor ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ และบังคับส่วนประกอบอื่นๆ ของหุ่นยนต์

การดูค่าของ Interactive Servo Motor

เราสามารถดูค่าของ Interactive Servo Motor ได้ที่เมนู View

  1. เข้าเมนู View, แล้วเลือกเมนู Motor Rotations
  2. ประกอบล้อดังรูปต่อเข้ากับมอเตอร์
  3. ทำการหมุนล้อ
  4. อ่านค่าจากหน้าจอของ NXT