Move Block

ใช้บล็อกนี้เพื่อทำให้หุ่นยนต์ของคุณไปข้างหน้า หรือย้อนกลับ เป็นทางตรง หรือทางโค้ง กำหนดระยะทางได้โดยตั้งระยะเวลาการเดิน

หน้าตาของ Move Block

 1. แสดงพอร์ตที่เราจะสั่ง
 2. สัญลักษณ์แสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์
 3. สัญลักษณ์แสดงความเร็วในการหมุนมอเตอร์
 4. สัญลักษณ์แสดงระยะเวลาในการหมุน

การตั้งค่า Move Block

 1. Port - ตั้งพอร์ตที่เราจะควบคุมมอเตอร์
 2. Direction - กำหนดทิศทางที่จะให้มอเตอร์หมุนไป ว่าไปข้างหน้า ถอยหลัง หรือหยุดอยู่กับที่
 3. Steering - หากหุ่นยนต์ใช้ 2 มอเตอร์เป็นล้อในการขับเคลื่อน เราสามารถตั้งได้ว่าให้หุ่นยนต์ไปเป็นเส้นตรง หรือโค้งไปทางไหน โดยเลือกพอร์ตของมอเตอร์ ซ้าย - ขวา
 4. Power - ตั้งความเร็วในการหมุนของมอเตอร์
 5. Duration - ตั้งระยะเวลาการหมุนของมอเตอร์
  • Degrees - กำหนดองศาของการหมุน
  • Unlimited - กำหนดให้หมุนไปเรื่อยๆ
  • Rotations - กำหนดรอบของการหมุน
  • Seconds - กำหนดเวลาการหมุนเป็นหน่วยวินาที
 6. Next Action
  • Brake - หุ่นยนต์จะหยุดอยู่กับที่ทันที
  • Coast - หุ่นยนต์จะค่อยๆ หยุด
 7. หาก NXT เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ เวลาหมุนมอเตอร์เราจะเห็นองศาการหมุนตรงนี้ กดปุ่ม R เพื่อลบค่าออก