การประกอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบพื้นฐาน (Driving Base)

สามารถประกอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบพื้นฐาน ประกอบการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

คำแนะนำในการจัดเตรียมอุปกรณ์

  • 2x  หมายถึง ต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนั้น 2 ชิ้น (หมายเลขข้างหน้า x จะบอกจำนวนชิ้น)
  • length  หมายเลข 3 หมายถึง ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความยาวเท่ากับ 3 ช่องของ Beam ดังรูป:

length2