การควบคุมหุ่นยนต์ให้ตรวจวัดค่าแสง

การทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ให้ตรวจวัดค่าแสง เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ ที่เป็น sensor แบบ Light sensor ตรวจวัดค่าแสง ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมาตรฐาน ดังสไลด์ข้างล่าง

ตรวจวัดแสง

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมวัดค่าแสง

การวัดค่าแสงสะท้อน จากพื้นสีขาวและเส้นสีดำ

  1. พื้นสีขาวจะให้แสงสะท้อนมากกว่าสีดำ ค่าแสงสะท้อนขึ้นอยู่กับหุ่นยนต์ และ sensor ของแต่ละตัว ก่อนการเขียนโปรแกรม ควรมีการวัดค่าแสงก่อนให้นักเรียนดูวิธีการที่ View
  2. ระยะห่างระหว่าง light sensor กับพื้น ระยะห่างมากจะให้ค่าการสะท้อนแสงไม่ค่อยดี ระยะห่างน้อยจะให้ค่าสะท้อนแสงดีกว่า และแม่นยำกว่า ระยะห่างที่ใช้งานได้ดี ประมาณ 1 - 6 มิลมิลิเมตร
Error: Flash player is not installed.
  1. เปิดหุ่นยนต์ ให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า
  2. เมื่อ light sensor รับค่าแสงสะท้อนจากเส้นสีดำมีค่าน้อยกว่า 40(Wait for light)      ให้หุ่นยนต์หยุดการทำงาน

 

ตรวจวัดแสง

แบบฝึกหัด

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้:

  1. เปิดหุ่นยนต์ ให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า บนพื้นสีดำ
  2. เมื่อหุ่นยนต์เจอเส้นสีขาวให้หุ่นยนต์ถอยกลับมา 2 วินาทีแล้วหยุดการทำงาน

«« แสดงเฉลย »»