คำแนะนำก่อนเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมควบคุม

เมื่อทำการเตรียมหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อแบบ USB หรือ Bluetooth

ก่อนการเขียนโปรแกรมควบคุมนักเรียนควรทำการวิเคราะห์การแก้ปัญหา โดยการเขียนเป็นข้อความลำดับการแก้ปัญหาของแต่กิจกรรมที่ต้องการทำ อาจเขียนเป็นลำดับดังนี้

  1. เริ่มต้น
  2. หุ่นยนต์เดินหน้า 3 วินาที
  3. หยุดรอ 2 วินาที่
  4. หุ่นยนต์เดินถอยหลัง 3 วินาที
  5. ดาวน์โหลดโปรแกรมลงในหุ่นยนต์
  6. ทำการทดสอบ

หมายเหตุ การทำงานของโปรแกรมจะทำงานตามลำดับทีละคำสั่ง(ทีละบล๊อก)

การทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์

ทำได้โดยการกดปุ่มรัน(Run) ที่ตัวหุ่นยนต์ แล้วปล่อย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหุ่นยนต์จะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือหุ่นยนต์ไม่ทำงาน หรือทำงานไม่ตรงตามโปรแกรมหรือไม่ตรงตามความต้องการ นักเรียนต้องหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขต่าง ๆ

ข้อสำคัญ

เมื่อนักเรียนเขียนกระบวนการคำสั่งหรือโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ควรมีการบันทึก(Save) โปรแกรมที่เขียนไว้เพื่อนำมาใช้ในภายหลัง หากไม่มีการ save นักเรียนจะต้องเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่