การควบคุมหุ่นยนต์ตรวจวัดเสียง

การทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ให้ตรวจวัดหรือรับรู้เสียง เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ ที่เป็น sensor แบบ Sound ตรวจสอบเสียง ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมาตรฐาน ดังสไลด์ข้างล่าง

ตรวจวัดเสียง

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมวัดเสียง

ตัวอย่างที่ 1

Error: Flash player is not installed.
  1. เปิดหุ่นยนต์ ให้หุ่นยนต์หยุดรอรับค่าเสียง (Wait for sound)
  2. เมื่อหุ่นยนต์ตรวจวัด และได้รับค่าเสียง หุ่นยนต์เดินตรงไปข้างหน้า 2 วินาที แล้วหยุด

 

ตรวจวัดเสียง

ตัวอย่างที่ 2

Error: Flash player is not installed.
  1. หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า แบบไม่จำกัดเวลา
  2. เมื่อหุ่นยนต์ตรวจวัด และได้รับค่าเสียง ให้หุ่นยนต์หมุนกลับ เดินไปข้างหน้า
  3. ทำแบบเดิมซ้ำไปเรื่อยๆ

 

ตรวจวัดเสียง

แบบฝึกหัด

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้:

  1. ให้หุ่นยนต์รอรับเสียง
  2. เมื่อหุ่นยนต์ตรวจวัดเสียงได้ ให้เดินมาข้างหน้าเล็กน้อย แล้วหยุด
  3. เมื่อเกิดเสียงอีก ก็ให้ขยับทีละนิด ไปเรื่อยๆ

«« แสดงเฉลย »»