การบันทึกท่าทางการเคลื่อนที่

การทดลองนี้เป็นการเขียนโปรแกรมบันทึกการเคลื่อนที่ หุ่นยนต์จะทำงานตามที่เราบันทึก โดยการตั้งค่าความยาวการบันทึกเป็นวิินาที ศึกษาเพิ่มเติมที่ Record/Playback

Error: Flash player is not installed.

 

แบบฝึกหัด

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองบันทึกท่าทางการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ของตัวเอง ให้ทำท่าต่าง ๆ ตามใจชอบ