การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น

การทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ให้เคลื่อนที่ตามเส้น เป็นการตรวจวัดค่าแสง แล้วเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ให้เดินตามค่าแสงที่ได้ เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ Light Sensor ในตรวจวัดค่าแสงบนพื้น ให้นักเรียนประกอบหุ่นยนต์เหมือนกับในกิจกรรม ตรวจวัดค่าแสง

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่ตามเส้น

การวัดค่าแสงสะท้อน จากพื้นสีขาวและเส้นสีดำ

 1. พื้นสีขาวจะให้แสงสะท้อนมากกว่าสีดำ ค่าแสงสะท้อนขึ้นอยู่กับหุ่นยนต์ และ sensor ของแต่ละตัว ก่อนการเขียนโปรแกรม ควรมีการวัดค่าแสงก่อนให้นักเรียนดูวิธีการที่ View
 2. ระยะห่างระหว่าง light sensor กับพื้น ระยะห่างมากจะให้ค่าการสะท้อนแสงไม่ค่อยดี ระยะห่างน้อยจะให้ค่าสะท้อนแสงดีกว่า และแม่นยำกว่า ระยะห่างที่ใช้งานได้ดี ประมาณ 1 - 6 มิลมิลิเมตร
Error: Flash player is not installed.

จากโปรแกรมข้างบน ลำดับขั้นตอนเป็นดังนี้

 1. เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะกดหยุด ใช้ Loop Block
 2. สร้างเงื่อนไขสำหรับค่าแสงโดยใช้ Switch Block โดยนำค่าของ Light Sensor มาเป็นตัววัด
  • หากค่าแสงมากกว่าที่กำหนด (ไม่พบเส้น) ให้หุ่นยนต์เดินโค้งไปทางขวา เพื่อเคลื่อนที่เข้าหาเส้นที่อยู่ด้านขวา
  • หากค่าแสงน้อยกว่าที่กำหนด (พบเส้น) ให้หุ่นยนต์เดินโค้งไปทางซ้าย เพื่อเคลื่อนที่ออกจากเส้น

 

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น

แบบฝึกหัด

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเดินตามเส้น โดยใช้ Light Sensor สองอัน มีหลักการดังต่อไปนี้

 1. หากเซ็นเซอร์ซ้าย ตรวจพบเส้น ให้หุ่นยนต์เดินเลี้ยวไปทางซ้าย
 2. หากเซ็นเซอร์ขวา ตรวจพบเส้น ให้หุ่นยนต์เดินเลี้ยวไปทางขวา
 3. หากเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวไม่ตรวจพบเส้น ให้เดินไปข้างหน้า

ตัวอย่าง

Error: Flash player is not installed.

«« แสดงเฉลย »»