การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการตรวจสอบการชน

หลังจากที่เราได้ทดลอง การควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ แล้ว ต่อไปเราจะทำการทดลองโดยเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ให้หลบสิ่งกีดขวางด้วยการตรวจสอบการชน โดยใช้ sensor แบบ Touch sensor    ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมาตรฐาน ดังสไลด์ข้างล่าง


ตรวจสอบการชน

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมเมื่อเกิดการชนสิ่งกีดขวาง

ตัวอย่างที่ 1

Error: Flash player is not installed.
  1. หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า แบบไม่จำกัดเวลา
  2. เมื่อเกิดการชน (Wait for touch) ให้หุ่นยนต์เดินถอยหลัง 2 วินาทีแล้วหยุด

ตรวจสอบการชน

ตัวอย่างที่ 2

Error: Flash player is not installed.
  1. หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า แบบไม่จำกัดเวลา
  2. เมื่อเกิดการชน (Wait for touch) ให้หุ่นยนต์เดินถอยหลัง 1 วินาที
  3. เลี้ยวขวา แล้วเดินตรงไปข้างหน้าให้พ้นกำแพง
  4. เลี้ยวซ้าย
  5. เดินตรงไปข้างหน้า 2 วินาที แล้วหยุด

 

ตรวจสอบการชน

แบบฝึกหัด

ให้ลองเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้เดินตามเขาวงกตดังรูป

The maze

  1. หุ่นยนต์เดินหน้าจากจุด Start
  2. เมื่อ Touch Sensor ชนกับกำแพง ให้เลี้ยวตามทางที่ถูกต้อง
  3. เมื่อถึงจุด Finish ให้หุ่นยนต์หยุด

«« แสดงเฉลย »»