การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการตรวจสอบการวัดระยะห่างหรือระยะทาง

หลังจากนักเรียนทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ตรวจสอบการชนแล้ว กิจกรรมต่ิอไป เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ ที่เป็น sensor แบบ Ultrasonic ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะเป็นการตรวจวัดว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าเป็นระยะทางเท่าใด ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมาตรฐาน ดังสไลด์ข้างล่าง


ตรวจวัดระยะห่าง

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมวัดระยะทางตรวจหาสิ่งกีดขวาง

ตัวอย่างที่ 1

Error: Flash player is not installed.
 1. หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า แบบไม่จำกัดเวลา
 2. เมื่อหุ่นยนต์ตรวจวัดเจอสิ่งกีดขวาง ระยะห่างจากตัวหุ่นยนต์ น้อยกว่า 30 ซ.ม. (Wait for distance)
 3. หุ่นยนต์เดินถอยหลัง 2 วินาทีแล้วหยุด

 

ตรวจวัดระยะห่าง

ตัวอย่างที่ 2

Error: Flash player is not installed.
 1. หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า แบบไม่จำกัดเวลา
 2. เมื่อหุ่นยนต์ตรวจวัดเจอสิ่งกีดขวาง ระยะห่างจากตัวหุ่นยนต์ น้อยกว่า 10 ซ.ม. (Wait for distance)
 3. เลี้ยวขวา แล้วเดินตรงไปข้างหน้าให้พ้นกำแพง
 4. เลี้ยวซ้าย
 5. เดินตรงไปข้างหน้า 2 วินาที แล้วหยุด

 

ตรวจวัดระยะห่าง

แบบฝึกหัด

ให้ลองเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้เดินตามเขาวงกตดังรูป

The maze

 1. หุ่นยนต์เดินหน้าจากจุด Start
 2. เมื่อ Ultrasonic Sensor ตรวจพบกำแพง ให้เลี้ยวตามทางที่ถูกต้อง
 3. เมื่อถึงจุด Finish ให้หุ่นยนต์หยุด

«« แสดงเฉลย »»