การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

การสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้า

การเดินตรงไปข้างหน้า ทำได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ที่เชื่อมกับพอร์ต B (ซ้าย) และ C (ขวา) หมุนไปข้างหน้าเท่ากัน พร้อมทั้งกำหนดเวลาให้หุ่นยนต์ ทำงานตามที่กำหนด เช่น กำหนดให้เดินหน้า 3 วินาที เมื่อครบตามเวลาแล้วหยุด โดยเราจะใช้บล๊อก Move Block

การเดินโค้งไปทางซ้าย ให้กำหนดให้มอเตอร์หมุนต่างกัน โดยคลิกและลาก ในกล่อง Steering ไปด้านซ้าย

Error: Flash player is not installed.

 

การควบคุมการเคลื่อนที่

การสั่งให้หุ่นยนต์เดินถอยหลัง

การเดินถอยหลัง ทำได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ที่เชื่อมกับพอร์ต B (ซ้าย) และ C (ขวา) ทำงานถอยหลังเท่ากัน พร้อมทั้งกำหนดเวลาให้หุ่นยนต์ ทำงานตามที่กำหนด เช่น กำหนดให้ถอยหลัง 3 วินาที แล้วหยุด

Error: Flash player is not installed.

 

การควบคุมการเคลื่อนที่

การควบคุมความเร็ว

เราสามารถควบคุมมอเตอร์ ทำให้หุ่นยนต์เดินเร็วหรือช้าได้โดยกำหนดความแรงของมอเตอร์(Power) เราจะลองเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เริ่มเดินจากช้าๆ แล้วเร็วขึ้น จนถึงความเร็วสูงสุด โดยใช้ Move Block หลายๆ ตัวมาต่อกัน

Error: Flash player is not installed.

 

การควบคุมการเคลื่อนที่

การหยุดรอ

เราสามารถสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ แล้วหยุดรอ ทำงานตามคำสั่งต่อไปได้ โดยใช้คำสั่ง Wait For time ในวีดิโอนี้ จะสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าเป็นระยะเวลา 3 วินาที แล้วหยุดอยู่กับที่เป็นเวลา 2 วินาที แล้วทำการเดินถอยหลังเป็นเวลา 3 วินาที

Error: Flash player is not installed.

 

การควบคุมการเคลื่อนที่

แบบฝึกหัด

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ดังต่อไปนี้:

  1. เดินไปข้างหน้า 3 วินาที
  2. หมุนตัวกลับ
  3. เดินไปข้างหน้าอีก 3 วินาที
  4. หยุดรอ 2 วินาที
  5. เดินถอยหลัง 2 วินาที
  6. หมุนรอบตัวเอง 6 รอบ

«« แสดงเฉลย »»